Zbavte se vlhkosti a plísní

Teplovzdušné solární kolektory
RMS Solar Heat

Užívejte si pocit nadechnout se čerstvého vzduchu

Základní informace

Teplovzdušné solární kolektory pracují na základě slunečního osvitu. Jedná se o soběstačné zařízení, které ke svému provozu nepotřebuje elektrický proud.

Na kolektor dopadá sluneční záření, a to jak na solární buňku, tak na solární absorbér uvnitř kolektoru. Dochází k přeměně záření na elektrickou a tepelnou energii. Jedná se o úsporný proces, který probíhá samovolně.

Solární buňka vyrobí elektrický proud, kterým je poháněn integrovaný ventilátor. Solární absorbér přemění sluneční záření na teplo. Ventilátor přivádí venkovní vzduch s „energetickým bonusem vyšší teploty“ do vnitřního prostředí, způsobuje mírný přetlak ve vnitřním prostoru s vytlačujícím charakterem.

Znehodnocený, vlhký, vydýchaný vzduch je vytlačován z vnitřního prostředí všemi netěsnostmi v konstrukci pryč. Neustálým prouděním vzduchu a jeho vytlačováním ven z nemovitosti dochází k vysoušení a odvlhčování vnitřního prostředí a konstrukce zdiva.

TEPLOVZDUŠNÝ SOLÁRNÍ KOLEKTOR

přeměňuje energii ze slunečního záření na tepelnou energii přivádí do Vaší nemovitosti čerstvý venkovní ohřátý vzduch

Vícenásobné využití bez provozních nákladů

  • Vysoušení a snižování vlhkosti. Výměnou vzduchu a dlouhodobým působením dochází ke snižování vlhkosti konstrukcí a snížení rizika kondenzace vodních par.
  • Větrání. Dochází ke změně vnitřního mikroklimatu filtrovaným venkovním čerstvým vzduchem.
  • Přitápění – alternativní princip temperování nemovitostí.
  • Změna přirozené cirkulace uvnitř objektu.

Účinnost zařízení je nestacionární a je určena intenzitou slunečního záření a klimatickými podmínkami.

Důležité prvky kolektoru

  • Solární absorbér s vynikajícími vlastnostmi pro přenos a přeměnu energie
  • Fotovoltaický článek, zajišťující pohon integrovaného ventilát
  • Filtrace nasávaného vzduchu s uhlíkovým filtrem

Umístění teplovzdušného kolektoru

Kolektor se montuje na venkovní obvodové zdi nemovitosti. Jeho výkon významně ovlivňuje jeho správné umístění. Ideální poloha je:

  • s přímým dopadem slunečního záření v optimálním úhlu (nejlépe kolmo) ke kolektoru vhledem k trajektorii Slunce v jednotlivých kalendářních obdobích roku
  • umístění s orientací na jih, nejlépe mírně jihozápad. Rozhodnutí je ovlivněno orientací objektu i samotného prostoru, do kterého má kolektor přivádět vzduch.
  • s možností přímého vstupu vyústění kolektoru do místnosti nebo technologického prostoru.
novostavby                               novostavby